هیدرولیک چیست


هیدرولیک دانش انتقال انرژی توسط مایعات برای انجام کار می باشد.
مناسب برای حرکت های خطی پرقدرت  است.

کاربرد هیدرولیک :

1. هنگامی که قدرت زیادی برای انجام کار مورد نیاز باشد

2. هنگامی که قدرت حرکت عملکرد ها زیاد باشد

3. زمانی که به حرکت اهسته و یک نواخت احتیاچ باشدنیو مانیک یا پنوماتک چیست :

استفاده از هوای فشرده توسط یک کمپرسور برای انتقال انرژی است مناسب برای حرکت های خطی با قدرت کم وسریع میباشد.
 
کاربرد پنوماتیک :

1. برای قدرت ها ی کم یامتوسط زیر یک تن

2. برای دقت حرکتی کم ومتوسط

3. برای عکس العمل سریع و سرعت حرکتی بالموتورگیربکس چیست:

موتورگیربکس ماشینی است برای انتقال توان مکانیکی از موتور الکتریکی به یک مصرف کننده توان ، برای بدست آوردن سرعت و کشتاور دورانی مورد نیاز بکار می رود.

برای حرکت های دورانی با قدرت های مختلف و دقت بالا مناسب است

کاربرد موتور گیربکس :

1. افزایش یا کاهش سرعت و کشتاور مورد نیاز

2. برای قدرت های کم یا زیاد

3. برای دقت حرکتی بالا

 
سوال داری؟
از یک متخصص بپرس
7 روز هفته
از 8 صبح تا 8 شب